ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมหม่อนไหม รับนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (บัดนี้ - 13 มีนาคม 2556)

กรมหม่อนไหม รับนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (บัดนี้ - 13 มีนาคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมหม่อนไหม รับนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (บัดนี้ - 13 มีนาคม 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมหม่อนไหม รับนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (บัดนี้ - 13 มีนาคม 2556)  กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบแ่ข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ตำแหน่ง : นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

 อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท

 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

 รายละเอียดวุฒิ :
 ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางการออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบสิ่งทอ หรือทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 ๑. ด้านการปฏิบัติงาน
 - ดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้า
 - วิเคราะห์และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหม่อนไหมและลวดลายผ้า
 ๒. ด้านการวางแผน
 -วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนัก เพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้า
 ๓. ด้านการประสานงาน
 -ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในกรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลางและภูมิภาคโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้าตามที่กำหนดไว้
 -ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้า
 ๔. ด้านการบริการ
 -รวบรวม จัดทำข้อมูล จัดทำรายงาน สื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 -ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้า เพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานและเผยแพร่แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การเลือกวัสดุ โครงสร้าง กลไก รูปร่าง สี การตกแต่งผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัสตราภรณ์
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหม่อนไหมและภูมิปัญญา

 เปิดรับสมัคร ถึง วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 09/03/2013 09:32:05
จำนวนผู้ชม 851
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 04 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน