SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ( บัดนี้ - 8 มีนาคม 2556 )

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ( บัดนี้ - 8 มีนาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ( บัดนี้ - 8 มีนาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ( บัดนี้ - 8 มีนาคม 2556 )สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 35 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงิน
 อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี,สาขาวิชาการเงินและธนาคาร
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำบัญชีและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลในระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ตรวจสอบใบสำคัญ จัดทำรายงานการเงิน ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน :

 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 03/03/2013 16:18:16
จำนวนผู้ชม 966
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ