ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 )

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 )กรมสรรพสามิต
 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
 ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับคำสั่ง ระบบชุดคำสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือและชุดคำสั่งสื่อสาร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี ความรู้ด้าน Computer Hardware , Software , Network , System Security ความรู้ด้าน Operating System ได้แก่ MS Windows , Linux Solaris ความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ความรู้ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management)
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม ความสามารถในการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
 วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การทำงานเป็นทีม ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
 วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 29/01/2013 14:29:52
จำนวนผู้ชม 1064
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54345 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน