SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 )

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 )กรมสรรพสามิต
 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวช.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างอิเลคทรอนิกส์ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดัยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าที่กรมสรรพสามิจัดเก็บภาษี ความรู้ด้าน Hardware , Software , Network
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ความสามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ควาอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
 วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255
ลงวันที่ 29/01/2013 14:28:34
จำนวนผู้ชม 1183
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ