SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ( 15 - 21 มกราคม 2556 )

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ( 15 - 21 มกราคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ( 15 - 21 มกราคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ( 15 - 21 มกราคม 2556 )สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีเทคนิค
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาและสนับสนุนวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์และองค์ประกอบของตัวยาเสพติดเพื่อพิสูจน์ทราบแหล่งผลิตและการแพร่กระจายของตัวยา ศึกษา และดำเนินงานรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ศึกษา รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างสถานตรวจพิสูจน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษา รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ เกี่ยวกับสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (1) ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว (2) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส. (3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (4) ความรู้ทั่วไปด้านเคมี เช่น ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น (5) ความรู้ทางด้านเคมีวิเคราะห์ อินทรีย์เคมี และการตรวจวิเคราะห์สารเคมีทั้งสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ (6) ความรู้ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมี
 วิธีการประเมิน : วิธีการสอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
 เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสาร ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร และได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 09/01/2013 23:12:04
จำนวนผู้ชม 1165
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ