ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 )

สำนักงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 )  สำนักงบประมาณ
 ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน : 16,400ตามเอกสาร18,040 บาท
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

 รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จะต้องได้รับวุฒิปริญญาโท
 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้
 ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบ ติดตั้ง
 เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่ง ระบบชุดคำสั่งประยุกต์
 รวมถึงการเขียนคู่มือ อธิบายการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่ง สื่อสาร
 การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ
 แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ สนับสนุนการให้บริการด้าน
 เทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Network and Communication)
 ตามเอกสาร การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์
 ตามเอกสาร การพัฒนาโปรแกรมระบบงานในลักษณะ Web Application
 ตามเอกสาร การวิเคราะห์ ออกแบบ ฐานข้อมูล
 ตามเอกสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
 ตามเอกสาร ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
 เอกสารต้นฉบับ :
ลงวันที่ 09/01/2013 23:05:50
จำนวนผู้ชม 988
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54742 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน