SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.นพรัตนราชธานี รับพยาบาลวิชาชีพ (28 ธันวาคม 2555)

รพ.นพรัตนราชธานี รับพยาบาลวิชาชีพ (28 ธันวาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.นพรัตนราชธานี รับพยาบาลวิชาชีพ (28 ธันวาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.นพรัตนราชธานี รับพยาบาลวิชาชีพ (28 ธันวาคม 2555) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

 พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ในวันเวลาราชการ

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริง)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ลงวันที่ 25/12/2012 10:38:18
จำนวนผู้ชม 880
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ