SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ ปีการศึกษา 2556 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ ปีการศึกษา 2556, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ ปีการศึกษา 2556โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ ปีการศึกษา 2556

 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2556
 ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร ๒ ปี
 เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ ปวส.( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ ) รับรองว่ามีงานทำแน่นอน โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี

 คุณสมบัติเบื้องต้น
 เพศชาย สัญชาติไทย สถานภาพโสด
 อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๓๙)
 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐
 มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

 การจำหน่ายใบสมัคร
 - สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ถือตามวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)
 - ซื้อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)
 การรับสมัคร
 - สมัครทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ถือตามวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)
 - สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)

 หากผู้สมัครมีข้อขัดข้อง สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ โทร ๐-๒๒๘๑-๘๖๖๒ , ๐-๒๒๘๒-๐๑๑๓ และ ๐-๒๒๘๑-๘๖๖๙
ลงวันที่ 25/12/2012 10:32:54
จำนวนผู้ชม 895
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ