ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สสส. รับนักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ (บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2555)

สสส. รับนักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ (บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สสส. รับนักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ (บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สสส. รับนักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ (บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2555)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหา บุคลากรคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงาน

 ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีขอบเขตงานและคุณสมบัติดังนี้

 ขอบเขตงาน

 สนับสนุนการบริหารแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนานวัตกรรมและนโยบายสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ หรือสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 บริหารจัดการงานธุรการเบ็ดเสร็จ ในการประสานและสนับสนุนการทำงานของแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ
 ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ มีโอกาสบรรลุผลสำเร็จสูงสุด

 คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง

 มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 28 -35 ปี
 จบการศึกษาปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีพสุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านการประสานงานแผนงานโครงการ หรือ บริหารแผนงานโครงการ
 มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในงานด้านสร้างเสริมสุขภาพหรือด้านสังคม
 สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการทำงานบริหารจัดการ และการประสานงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
 สามารถใช้ ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตัวเองดี
 ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ผู้สนใจกรุณา DOWNLOAD แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.thaihealth.or.th พร้อมส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th


 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 **เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**
ลงวันที่ 25/12/2012 10:31:02
จำนวนผู้ชม 630
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน