SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ก.แรงงานจ่อดันแรงงานนอกระบบเข้า ม.40 เพิ่ม 2 แสนปี 56

ก.แรงงานจ่อดันแรงงานนอกระบบเข้า ม.40 เพิ่ม 2 แสนปี 56 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ก.แรงงานจ่อดันแรงงานนอกระบบเข้า ม.40 เพิ่ม 2 แสนปี 56 , ข้อมูลเกี่ยวกับ ก.แรงงานจ่อดันแรงงานนอกระบบเข้า ม.40 เพิ่ม 2 แสนปี 56

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2555 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(รมว.รง.) กล่าวหลังเป็นประธานเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารประกันสังคม และสภาองค์การนายจ้าง/ลูกจ้างด้านการบริหารตลาดประกันสังคมมาตรา 40" ที่โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ธ.ค.นี้ว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ เช่น แม่ค้า เกษตรกร ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมีหลักประกันในการดำรงชีวิตโดยเข้าสู่ระบบ ประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 แล้วกว่า 1.2 ล้านคน และกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม(สปส.)มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้แรง งานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มขึ้นอีก 2 แสนคน ทำให้ในปี 2556 จะมีแรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 รวมทั้งหมด 1.4 ล้านคน

" ขณะนี้ผมได้สั่งการให้สปส.ไปคำนวณมาว่า จะต้องใช้งบประมาณเท่าไรในปีหน้าเพื่อดำเนินการประกันสังคมมาตรา 40 โดยแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นงบที่รัฐบาลจะต้องร่วมจ่ายเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า 1.2 ล้านคนอย่างต่อเนื่องทุกปีตามทางเลือกที่ผู้ประกันตนสมัครไว้ และส่วนที่สองเป็นงบที่รัฐบาลจะต้องร่วมจ่ายเงินสมทบและงบประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบในจังหวัดต่างๆเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มขึ้นอีก 2 แสนคนในปี 2556 ผมพร้อมจะไปเจรจากับสำนักงบประมาณ หรือหากจำเป็นต้องไปหารือกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผมก็พร้อมจะทำเพื่อของบจากรัฐบาลมาสนับสนุน " รมว.แรงงาน กล่าว

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กล่าวว่า เบื้องต้นสปส.ได้คำนวณงบดำเนินการประกันสังคมมาตรา 40 ที่จะต้องใช้ในปี 2556 คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 870 ล้านบาทแยกเป็นงบเงินสมทบที่รัฐบาลต้องร่วมจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนทั้งหมด 1.4 ล้านคน รวมแล้วประมาณ 840 ล้านบาทและงบประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคม เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30 ล้านบาท ทั้งนี้ สปส.จะเร่งสรุปข้อมูลเรื่องงบประมาณและต่อรมว.แรงงานเพื่อให้พิจารณาเสนอ ของบกลางจากรัฐบาลต่อไป

"ส่วนการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพื่อขยายอายุแรงงานนอกระบบที่จะเข้าสู่ ระบบประกันสังคมมาตรา 40 จากปัจจุบันอยู่ที่ 55 ปีเป็นอายุไม่เกิน 60 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบ เข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 ได้เพิ่มขึ้น ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับแก้ไขผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาแล้ว รอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) หากได้รับเห็นชอบ จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยประเด็นดังกล่าว รวมถึงประเด็นอื่นๆที่จะต้องเพิ่มเติมไว้ในร่างกฎหมาย จะต้องไปขอเพิ่มเติมในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขในชั้นคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง กฎหมาย" เลขาธิการสปส.กล่าว

ทั้งนี้ ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วมตามความสมัครใจ โดยแบ่งเป็นทางเลือกแรก จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 บาท รัฐบาลร่วมจ่าย 30 บาทได้รับสิทธิประโยชน์ได้แก่ 1.เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 20 วันต่อปี 2.เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 15 ปี 3.ค่าทำศพกรณีตาย 2 หมื่นบาท และทางเลือกที่สองจ่ายเงินสมทบ 150 บาทต่อเดือน จ่ายเอง 100 บาท รัฐร่วมจ่าย 50 บาท นอกจากได้รับสิทธิประโยชน์ใน 3 กรณีข้างต้นแล้ว ยังเพิ่มอีก 1 กรณีคือ เงินบำเหน็จชราภาพจากเงินที่ออมขั้นต่ำ 50 บาทต่อเดือนพร้อมดอกผล

(เนชั่นทันข่าว, 7-6-2555)ลงวันที่ 11/12/2012 08:55:05
จำนวนผู้ชม 1582
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ