ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ

 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 1. ปฏิบัติงานด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 3. วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนโปรแกรมระบบงานย่อยเพื่อการจัดทำภาวะเศรษฐกิจ และเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน รวมถึงการจัดตารางข้อมูลสถิติทางการเงินเพื่อการจัดทำรายงานและงานวิจัย
 4. ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล จัดทำข้อมูลเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์บนฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์
 5. ปฏิบัติงานด้านระบบรายงาน และระบบเครือข่ายสารสนเทศ การจัดการศูนย์ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ศูนย์เตือนภัยทางการเงินและศูนย์สถิติการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง


 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน : 15,190.ตามเอกสาร บาท
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
 ทางคอมพิวเตอร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 ๑. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ
 การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษาระบบงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ สนองตอบต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีขององค์กร


 ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 11/12/2012 08:13:36
จำนวนผู้ชม 922
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54581 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน