SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 17 - 21 ธันวาคม 2555 )

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 17 - 21 ธันวาคม 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 17 - 21 ธันวาคม 2555 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 17 - 21 ธันวาคม 2555 )สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาหรือทางการบัญชี
 ทางการสอบบัญชี (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
 (2) ตรวจสอบด้านการเงิน และการบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร การดำเนินงาน
 (3) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (4) รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
 (5) ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหาร
 (6) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย

 

 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน :

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 11/12/2012 08:07:28
จำนวนผู้ชม 945
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ