SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ครม.อนุมัติ 461ล.ดึงแรงงานนอกระบบเข้าประกันสังคม

ครม.อนุมัติ 461ล.ดึงแรงงานนอกระบบเข้าประกันสังคม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ครม.อนุมัติ 461ล.ดึงแรงงานนอกระบบเข้าประกันสังคม , ข้อมูลเกี่ยวกับ ครม.อนุมัติ 461ล.ดึงแรงงานนอกระบบเข้าประกันสังคม

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 1.รับทราบการดำเนินงานคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ 2.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินไม่เกิน 461,076,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้แรงงานนอกระบบต้องสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นระยะเวลา 11 เดือน(พ.ย.2555-ก.ย.2556) 3.อนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 46,575,400 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการประชาสัมพันธ์สำหรับ การรณรงค์ให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533

นายภักดีหาญส์ ระบุว่า สาระสำคัญของเรื่องนี้ ก็เพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบอาชีพต่างๆเช่น เกษตรกร ผู้ขับขี่ยานพาหนะรับจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ค้าขายหาบเร่ และแผงลอย เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบของประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 20 ของพระราชกฤษฎีกากำหนด ซึ่งกำหนดให้ระยะแรกเริ่มผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนในอัตราเดือน ละ 70 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่เลือกประโยชน์ตามมาตรา 8 ต้องจ่ายเงินสมทบทุนในอัตรา100 บาทต่อเดือน

รองโฆษกฯ กล่าวต่อว่า ทางกระทรวงแรงงานได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานให้แรงงานนอกระบบได้รับความ คุ้มครองภายในเดือนกันยายน 2555 จำนวน 1.20 ล้านคน โดยวันที่ 5 กันยายน 2555 มีผู้ประกันตนฯ จำนวน 1,068,839 คน หรือร้อยละ 89.07 ของเป้าหมาย ส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบที่ประกันตนอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

(เนชั่นทันข่าว, 12-11-2555)ลงวันที่ 21/11/2012 13:34:15
จำนวนผู้ชม 1599
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ