SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2555 )

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2555 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2555 )กรมวิชาการเกษตร
 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 อัตราเงินเดือน : 9,300 – 10,230 บาท
 ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ทางด้านการเงินและการบัญชีเบื้องต้น รวมทั้งกฎระเบียบด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่รับโอน
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
ลงวันที่ 19/11/2012 11:42:30
จำนวนผู้ชม 1146
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ