SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( บัดนี้ - 28 พฤศจิกายน 2555 )

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( บัดนี้ - 28 พฤศจิกายน 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ดำเนินการับ ตามเอกสาร ส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EตามเอกสารDocument
 2) เวียนเอกสารแจ้งเพื่อทราบด้วยระบบ EตามเอกสารDocument
 3) รวบรวมและจัดพิมพ์ทะเบียนเอกสารเรื่องเวียนประจำเดือน
 4) ดำเนินการร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่ผู้บริหารสั่งการให้ดำเนินการในนามมหาวิทยาลัย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนรวมจาการทดสอบสมรรถนะที่กำหนดขึ้นทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถโดยสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 19/11/2012 11:38:31
จำนวนผู้ชม 1148
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ