SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]




 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การตลาด) (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2555)

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การตลาด) (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การตลาด) (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การตลาด) (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2555)



สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน

 เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การตลาด) P7

 

 จำนวน

 ๑ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ
 - มีความรู้ความสามารถในงานประชาสัมพันธ์ เช่น เขียนข่าว จัดทำแผ่นพับ ฯลฯ

 -มีความรู้ความสามารถในการ Update เว็บไซต์ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

 -มีความรู้ในการจัดประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ มีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สำนักพิมพ์

 -หากมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๐ พ.ย. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 ณ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ อาคารจามจุรี ๓ ชั้น ๓ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๙, ๐-๒๒๑๘-๓๒๓๖ ในวันและเวลาราชการ




ลงวันที่ 13/11/2012 09:13:45
จำนวนผู้ชม 805
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ