ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 - ม.6) ( บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2555 )

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 - ม.6) ( บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 - ม.6) , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 - ม.6)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 ตามเอกสาร ม.6)
 อัตราเงินเดือน : 0 บาท
 ประเภท :
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
 ตามเอกสาร ปวส.
 ตามเอกสาร ม.3, ม.6
 รายละเอียดวุฒิ : 1. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,910 บาท
 พร้อมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 6) หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 7,620 บาท
 พร้อมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการ
 ใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 ทักษะ/สมรรถนะ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 3. มีความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
 4. มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

 

 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 01/11/2012 11:31:37
จำนวนผู้ชม 1230
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55405 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน