SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้ที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 ( บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2555 )

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้ที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 ( บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้ที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 , ข้อมูลเกี่ยวกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้ที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัย
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้ที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
 อัตราเงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
 ประเภท :
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 รายละเอียดวุฒิ : 2.4 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดูแลเว็ปไซต์ของหลักสูตร รวมถึงงานที่เกี่ยวกับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตรทั้งหมด
 2. สร้างและจัดเก็บฐานข้อมูลของนิสิต แฟ้มประวัตินิสิตและฐานข้อมูลอาจารย์
 3. งานติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรฯ กับคณะเศรษฐศาสตร์
 4. งานบริการด้านการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตของหลักสูตรฯ
 5. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรฯ
 6. งานด้านการอบรม สัมมนาเชิงวิชาการของหลักสูตรฯ
 7. งานด้านการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรโดยสื่อต่างๆ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและคณะเศรษฐศาสตร์มอบหมาย

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 3.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 3.2 ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
 3.3 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 3.4 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
 3.5 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
 3.6 สัมภาษณ์
 (ข้อ 3.5 – ข้อ 3.6 จะสอบเฉพาะผู้ที่สอบผ่าน ข้อ 3.1 – ข้อ 3.4 เท่านั้น)

 ทักษะ/สมรรถนะ : 2.2 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2.3 อายุไม่เกิน 45 ปี
 2.4 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2.5 มีความสามารถในการสื่อสารดี ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน
 2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ดี
 2.7 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office 2007 และการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.8 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
 2.9 มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน
 2.10 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 01/11/2012 11:27:41
จำนวนผู้ชม 996
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ