SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่) ( 5 - 9 พฤศจิกายน 2555 )

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่) ( 5 - 9 พฤศจิกายน 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่) , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่)กรมส่งเสริมการเกษตร
 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่)
 อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณต่าง ๆ ได้แก่ การรับ ตามเอกสาร ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและติดตามเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวข้อง ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ งานพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 การประเมินครั้งที่ 1 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและภารกิจ เป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 1.2 ความรู้งานสารบรรณ 1.3 ความรู้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและฝึกปฏิบัติ

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 การประเมินครั้งที่ 2 2.1 ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ (20) 2.2 มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน (20) 2.3 การคิดวิเคราะห์ (20) 2.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20) 2.5 บุคลิกภาพและการปรับตัว (20)
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 01/11/2012 11:27:15
จำนวนผู้ชม 992
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ