SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวางแผนการพัฒนาพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2555 )

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวางแผนการพัฒนาพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวางแผนการพัฒนาพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวางแผนการพัฒนาพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 962 ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ 10100
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านวางแผนการพัฒนาพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้
 อัตราเงินเดือน : 30000 บาท
 ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ศึกษา วิเคราะห์ ให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาความมั่้นคง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 2.วางแผนการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
 3.จัดทำกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 4.จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เรื่อง การบูรณาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
 วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

 ตามเอกสาร ทักษะ
 การวางแผนงาน
 วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 การคิดวิเคราะห์
 วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : พิจารณาจากใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร คุณสมบัติ และวิธีการสัมภาษณ์

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 01/11/2012 11:26:57
จำนวนผู้ชม 1051
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ