ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ( บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2555 )

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ( บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 962 ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ 10100
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
 อัตราเงินเดือน : 30000 บาท
 ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศในภาพรวม
 2.ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการประสานนโยบายและยุทธศ่าสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
 3.เสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศ


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เรื่อง การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
 วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

 ตามเอกสาร ทักษะ
 การวางแผนงาน
 วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 การคิดวิเคราะห์
 วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : พิจารณาจากใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร คุณสมบัติ และวิธีการสัมภาษณ์

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 01/11/2012 11:26:39
จำนวนผู้ชม 781
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54467 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128456 คน