SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) ( 8 - 14 พฤศจิกายน 2555 )

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) ( 8 - 14 พฤศจิกายน 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
 อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ปฏิบัติงานรับแจ้งและเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ทำบัญชี ตรวจวิเคราะห์รายงานงบการเงิน แนะนำนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ครั้งที่ 1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน : ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 จึงมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 01/11/2012 10:49:23
จำนวนผู้ชม 845
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ