ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.ร.ท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 6 - 14 พฤศจิกายน 2555 )

ร.ร.ท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 6 - 14 พฤศจิกายน 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.ร.ท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 6 - 14 พฤศจิกายน 2555 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ร.ท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 6 - 14 พฤศจิกายน 2555 )เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน (พนักงานราชการ) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว
 อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางปริญญาวิชาชีพอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค. และ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 วิธีการประเมิน :

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน :

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 01/11/2012 10:47:40
จำนวนผู้ชม 859
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54084 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128413 คน