SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการรับตรงฯ (เหมาจ่าย)(บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2555)

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการรับตรงฯ (เหมาจ่าย)(บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการรับตรงฯ (เหมาจ่าย)(บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการรับตรงฯ (เหมาจ่าย)(บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2555)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน

 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการรับตรงฯ (เหมาจ่าย)

 

 จำนวน

 ๑ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
 -มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 -สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และตั้งใจทำงาน มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบสูง

 -ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาทำการ (๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

 

 สนใจติดต่อ

 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ อาคารจามจุรี ๘ ชั้น ๓ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๗๐๔-๖ ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 24/10/2012 10:07:50
จำนวนผู้ชม 1225
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ