ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลคลองหลวง รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2555)

โรงพยาบาลคลองหลวง รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลคลองหลวง รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลคลองหลวง รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2555)โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง

 1. พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา (อัตราเงินเดือน+ค่าตอบแทนอื่นๆ 13,960 - 16,235 บาท) * ตามประสบการณ์การทำงาน

 - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน + ค่าตอบแทนอื่นๆ 13,960 - 15,735 บาท) * ตามประสบการณ์การทำงาน
 - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 - ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
 -
 3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน + ค่าตอบแทนอื่นๆ 9,500 - 11,255 บาท)* ตามหลักสูตรและประสบการณ์
 การทำงาน

 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 4. พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) 1 อัตรา
 - ชายอายุระหว่าง 18-35 ปี
 - ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 - มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. พนักงานเปล 3 อัตรา
 - ชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 - ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้


 6. พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานทำความสะอาด) 2 อัตรา
 - หญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี
 - มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลคลองหลวง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ โทร 02-9046446 ต่อ 114

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล ,เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)
ลงวันที่ 24/10/2012 10:07:08
จำนวนผู้ชม 1341
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55403 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน