SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (ตรี) และเศรษฐกร (โท) ( บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555 )

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (ตรี) และเศรษฐกร (โท) ( บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (ตรี) และเศรษฐกร (โท) ( บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (ตรี) และเศรษฐกร (โท) ( บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555 )สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราว
 ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกร (ตรี) และเศรษฐกร (โท)
 อัตราเงินเดือน : 0 บาท
 ประเภท :
 จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
 ตามเอกสาร ปริญญาโท

 รายละเอียดวุฒิ : 1.1 เศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 9 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 ๑.2 เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 10 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 15,30๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ๒) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 ๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
 ตามเอกสาร ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
 ตามเอกสาร ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

 ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 11/10/2012 01:29:19
จำนวนผู้ชม 1343
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ