SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]




 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ (บัดนี้ - 4 ตุลาคม 2555)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ (บัดนี้ - 4 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ (บัดนี้ - 4 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ (บัดนี้ - 4 ตุลาคม 2555)



รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

 รหัสตำแหน่ง E12/18 ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ (Job เจ้าหน้าที่โภชนาการ)

 ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1 อัตรา

 อัตราเงินเดือน 7,620.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.00 บาท

 กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2555

 ลักษณะของตำแหน่งงาน
 รับใบสั่งอาหารจากหอผู้ป่วยทางโทรศัพท์และใบสั่งอาหารทางระบบคอมพิวเตอร์
 ลงบันทึกคำสั่งอาหารผู้ป่วย
 จัดสำรับอาหารเพื่อบริการผู้ป่วย
 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาคหกรรมศาสตร์ วิชาอาหารและโภชนาการ
 ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
 หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 มีความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word, Power point, Internet ได้เป็นอย่างดี
 เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

 วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
 1. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ด้านอาหารและโภชนาการเบื้องต้น
 2. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 3. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
 หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 08:30 น. ห้องประชุมฝ่ายโภชนาการ ตึกโภชนาการ ชั้น 5 ร.พ.ศิริราช 7 พฤศจิกายน 2555
 วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น.
 ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1
 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs




ลงวันที่ 03/10/2012 10:58:32
จำนวนผู้ชม 1243
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ