SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันภาษาไทยสิรินธร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2555)

สถาบันภาษาไทยสิรินธร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันภาษาไทยสิรินธร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2555)สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน

 เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

 จำนวน ๓ อัตรา

 คุณสมบัติ
 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทางอักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกหรือโททางภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือภาษาศาสตร์
 -มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
 -ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 หลักฐานการสมัคร
 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 ระยะเวลาสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๙ ต.ค. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 สนใจติดต่อ
 สถาบันภาษาไทยสิรินธร อาคารมหาจักรีสิรินธร โทร. ๐-๒๒๑๘-๙๔๘๐-๑ หรือ http://www.stc.chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 03/10/2012 10:50:43
จำนวนผู้ชม 865
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ