ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
 - วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทุกด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศได้
 - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศและต่างจังหวัดได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-28 กันยายน 2555 (ในวันและเวลาราชการ)

 2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 - มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานการฝึกอบรม การติดต่อสื่อสาร การบริการ การประสานงาน หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 - มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 4 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2669-3254-63 ต่อ 1026 หรือส่งใบสมัครทาง E-mail: J._ani@hotmail.com หรือpanatee_coop@hotmail.com สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.clt.or.th

 หลักฐานในการรับสมัคร
 - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์
 - สำเนาหลักฐานการศึกษา
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 - ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ลงวันที่ 19/09/2012 10:53:49
จำนวนผู้ชม 919
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้งาน 55234 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128487 คน