ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับผู้ช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับผู้ช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับผู้ช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับผู้ช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

 1. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพื่อขึ้นบัญชี
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และ
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

 2. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การโรงแกรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว 3. พนักงานขับรถ
 - มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะตามกฎหมายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555 ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 หลักฐานและเอกสารที่ให้นำมายื่นในวันสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว กันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 2. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ (นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย)
 3. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย)
 4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ (นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย)
 5. ใบรับรองแพทย์แสดงความไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย)
ลงวันที่ 04/09/2012 10:59:04
จำนวนผู้ชม 1230
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54746 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน