SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย ( 5- 21 กันยายน 2555 )

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย ( 5- 21 กันยายน 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย ( 5- 21 กันยายน 2555 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย ( 5- 21 กันยายน 2555 )พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักการแพทย์แผนไทย (โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน)
 อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
 ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ แผนไทยประยุกต หรือสาขาการแพทยแผนไทยซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 4 ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภไทย และการนวดไทย
 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555
 
ลงวันที่ 03/09/2012 09:11:21
จำนวนผู้ชม 1062
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ