SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 (งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์)


 จำนวน

 ๑ อัตรา


 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านการจัดการ พาณิชยศาสตร์ การศึกษา ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือการบริหารจัดการ
 - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๑ ส.ค. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๔๓๒, ๐-๒๒๑๘-๒๔๒๓
ลงวันที่ 22/08/2012 10:19:10
จำนวนผู้ชม 1148
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ