ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์กฏหมายและนิติการ)จุฬา รับนิติกร

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์กฏหมายและนิติการ)จุฬา รับนิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์กฏหมายและนิติการ)จุฬา รับนิติกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์กฏหมายและนิติการ)จุฬา รับนิติกรสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์กฏหมายและนิติการ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร นิติกร P7

 จำนวน ๕ อัตรา


 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและเนติบัณฑิตไทย หรือนิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย ๑ ปี
 - สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต หรือเคยศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผ่านการสอบ CU-TEP (หากได้รับผลคะแนนสอบตั้งแต่ ๔๕๐ คะแนน ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนมากกว่าที่กำหนด)
 - มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย และปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ การดำเนินการด้านวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ กฎหมายแพ่ง (นิติกรรมสัญญา หนี้ บังคับคดี) กฎหมายอาญา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๑ ส.ค. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานบุคคลสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๕ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๐, ๐-๒๒๑๘-๐๑๙๑
ลงวันที่ 22/08/2012 10:18:49
จำนวนผู้ชม 744
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน