SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


"อิสราเอล-ไต้หวัน" ประเทศสุดฮิตแรงงานไทยในต่างแดน

"อิสราเอล-ไต้หวัน" ประเทศสุดฮิตแรงงานไทยในต่างแดน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : "อิสราเอล-ไต้หวัน" ประเทศสุดฮิตแรงงานไทยในต่างแดน , ข้อมูลเกี่ยวกับ "อิสราเอล-ไต้หวัน" ประเทศสุดฮิตแรงงานไทยในต่างแดนนายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศในปีที่ผ่านมาว่า มีจำนวนกว่า 5 แสนคน แต่ส่วนใหญ่จะอาศัยเดินทางไปกลับเป็นประจำ ส่วนประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานอยู่มากที่สุดคือไต้หวัน โดยมีแรงงานไทยทำงานอยู่ประมาณ 1 แสนคน รองลงมา ประเทศเกาหลี ซึ่งล่าสุดประเทศที่ได้รับความนิยมคือประเทศอิสราเอล เนื่องจากเดิมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 3 - 4 แสนบาท แต่ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่หัวละ 7 หมื่นบาท ทำให้ประชาชนต้องการไปประเทศอิสราเอล ขณะเดียวกัน ยังมีรายได้ดีอีกด้วย

(มติชน, 11-3-2555)
ลงวันที่ 14/08/2012 10:00:33
จำนวนผู้ชม 1133
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ