ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร รับพนักงานธุรการ (19 - 27 กรกฎาคม 2555)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร รับพนักงานธุรการ (19 - 27 กรกฎาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร รับพนักงานธุรการ (19 - 27 กรกฎาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร รับพนักงานธุรการ (19 - 27 กรกฎาคม 2555)สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

 อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท

 ประเภท : บริการ

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

 ระดับการศึกษา : ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป ได้แก่ ลงทะเบียนการรับ-ส่งหนังสือของสำนักงานทั้งภายในและภายนอก จำแนกประเภทเอกสาร หนังสือเวียน ระเบียบ คำสั่ง มติต่างๆ และเรื่องทั่วไป ตรวจสอบเรื่องเข้า-ออก ก่อนเสนอเพื่อทราบและลงนาม ตรวจทานหนังสือและงานพิมพ์เอกสาร ตรวจเช็ครายชื่อข้าราชการในสมุดเซ็นชื่อประจำวัน รวมทั้งผลิตเอกสารทั้งรูปแบบของการพิมพ์ การถ่ายเอกสาร และการจัดทำสำเนาดิจิตอล อัดสำเนาถ่ายเอกสาร รวบรวมสถิติข้อมูลผลงานต่างๆ
 งานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ ได้แก่ การทำเรื่องเบิกจ่ายพัสดุ การจัดซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เป็นกรรมการจัดซื้อ ตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ ของสำนักงานฯ เป็นกรรมการตรวจเช็คครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ
 งานด้านบัญชี งานด้านงบประมาณ งานด้านยานพาหนะ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 วิธีการเลือกสรร :

 - ความรู้ความสามารถ
 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบ - ความรู้ทั่วไป และความรู้ที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
 วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

 - ทักษะ
 ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
 วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

 - สมรรถนะ
 - ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่-- ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรม เพื่อ ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ - บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
 วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 3 – 5 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 25/07/2012 11:11:05
จำนวนผู้ชม 1259
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54254 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128435 คน