SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]




 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกันสังคมปลุกคนทำงานตื่นตัวดูแลสุขภาพ

ประกันสังคมปลุกคนทำงานตื่นตัวดูแลสุขภาพ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ




เรื่อง ประกันสังคมปลุกคนทำงานตื่นตัวดูแลสุขภาพ มุ่งป้องกันโรค พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตสู่ตลาดโลก


รายละเอียด 170/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดประชุมระดับชาติ มุ่งสร้างกระแสและกระตุ้นให้สถานประกอบการตื่นตัวในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่แรงงานไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มผลผลิตขององค์กรอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่เวทีการค้าเสรีของตลาดโลก
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยถึงที่มาของการจัดประชุมระดับชาติ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า
“ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการร่วมมือกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมในหมู่สถานประกอบการทั้งหลายให้หันมาห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนทำงาน ให้มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้องโดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดประชุมระดับชาติเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนสถานพยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานในเขตกรุงเทพฯ กว่า 1,000 คน ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันความสูญเสียอันเกิดจากโรคที่สามารถป้องกันได้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงานอีกด้วย โดยใช้กระบวนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมตลอดจนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านสุขภาพ”
สำหรับการประชุมในช่วงเช้าจะเป็นการอภิปราย ในหัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาพแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจากบริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด ส่วนช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย ให้ความรู้ในเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข” และเรื่อง “การออกกำลังกายและโภชนาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”
นอกจากนี้ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ความปลอดภัยในการทำงาน วิธีการกำจัดความเครียด การสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพและน้ำสมุนไพร ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน และสถานพยาบาล สถานประกอบการต่าง ๆ มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้
นายสมศักดิ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานไทย และเป็นงานใหญ่ระดับชาติ ถือว่าเป็นพลังที่จะทำให้เกิดพัฒนาการใหม่ ๆ เพื่อมุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแรงงานไทย ซึ่งเป็นกำลังผลิตที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต”




ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th




ลงวันที่ 23/11/2005 10:24:05
จำนวนผู้ชม 1343
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ