SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมช่างอากาศ พนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา (9 - 13 กรกฎาคม 2555)

กรมช่างอากาศ พนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา (9 - 13 กรกฎาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมช่างอากาศ พนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา (9 - 13 กรกฎาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมช่างอากาศ พนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา (9 - 13 กรกฎาคม 2555)กรมช่างอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

 ช่างโยธา (กรมช่างอากาศ บางซื่อ)
 อัตราเงินเดือน : 10,650 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวช.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ำกว่า 5 ปี

 ช่างประปา (กรมช่างอากาศ บางซื่อ)
 อัตราเงินเดือน : 10,650 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวช.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.ในสาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ำกว่า 5 ปี

 ช่างโลหะ (กรมช่างอากาศ บางซื่อ)
 อัตราเงินเดือน : 10,650 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวช.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.ในสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ช่างโลหะรูปพรรณ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ำกว่า 5 ปี

 ช่างโลหะ (กรมช่างอากาศ ลพบุรี)
 อัตราเงินเดือน : 10,650 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวช.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.ในสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ช่างโลหะรูปพรรณ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ำกว่า 5 ปี

 พนักงานพัสดุ (กรมช่างอากาศ บางซื่อ)
 อัตราเงินเดือน : 9,800 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือเทียบเท่า

 พนักงานห้องทดลอง (กรมช่างอากาศ บางซื่อ)
 อัตราเงินเดือน : 9,800 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือเทียบเท่า

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 10/07/2012 11:11:48
จำนวนผู้ชม 1316
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ