SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมวิชาการเกษตร รับเจ้าพนักงานการเกษตร (สวย.) (บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2555)

กรมวิชาการเกษตร รับเจ้าพนักงานการเกษตร (สวย.) (บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมวิชาการเกษตร รับเจ้าพนักงานการเกษตร (สวย.) (บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร รับเจ้าพนักงานการเกษตร (สวย.) (บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2555)กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (สวย.)

 อัตราเงินเดือน : 11,160 หรือ 10,370 บาท

 ประเภท : เทคนิค

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง

 ระดับการศึกษา :
 - ปวท.
 - ปวส.
 - อนุปริญญา

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ อนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางการเกษตร, เกษตรกรรม, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตร, ช่างกลเกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีการยาง, พืชศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 - รวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลองและห้องปฎิบัติการ
 - ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
 - การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช การปรับปรุงบำรุง ดิน เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช การให้บริการ ตรวจสอบระบบ การผลิตพืช
 - ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

 วิธีการเลือกสรร :
 - ความรู้ความสามารถ
 - มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมในการปฎิบัติงานในหน้าที่ - มีความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำรอบคอบ - มีความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรม และ สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่ - มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม - มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฎิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับการปฎิบัติงานในหน้าที่

 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 - สมรรถนะ
 - ความรับผิดชอบ - ความเข้าใจงาน - ความละเอียดรอบคอบ - การสืบเสาะหาข้อมูล - การบริการที่ดี

 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

 เกณฑ์การประเมิน :
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 05/07/2012 14:48:58
จำนวนผู้ชม 1198
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ