SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส.ย้ำนำเงินลงทุนตปท.โปร่งใส-รับฟังความเห็นทุกฝ่าย

สปส.ย้ำนำเงินลงทุนตปท.โปร่งใส-รับฟังความเห็นทุกฝ่าย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่อง สปส.ย้ำนำเงินลงทุนตปท.โปร่งใส-รับฟังความเห็นทุกฝ่าย


รายละเอียด 172/2548

ประกันสังคมแจงการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามขั้นตอนไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด โดยอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ
จากกรณีที่ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนในต่างประเทศ และจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า
“เหตุที่ สปส.นำเงินไปลงทุนต่างประเทศ เพราะกองทุนประกันสังคมมีขนาดใหญ่ แหล่งลงทุนในประเทศมีไม่เพียงพอกับเงินกองทุนที่โตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ขั้นตอนการดำเนินการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของเงินกองทุนเท่านั้น
การลงทุนยังต่างประเทศดังกล่าว ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เพื่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งนี้เพื่อทำให้เงินกองทุนเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพที่มั่นคง ซึ่งจากการลงทุนดังกล่าว สปส.ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าตลาด ขั้นตอนการบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพราะเป็นการบริหารแบบไตรภาคี โดยมีผู้แทนจาก 3 ฝ่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประกันสังคม ทุกขั้นตอนของการแต่งตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายประกันสังคมกำหนด
“นอกจากนี้ สปส.ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเป็นระยะ ๆ และรายงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอยู่แล้ว เดือนละ 1 ครั้งต่อกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา ,ทุก 3 เดือนต่อสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และองค์กรลูกจ้าง 18 องค์กร รวมทั้งรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกปีไม่ปกปิดข้อมูลสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้” นายไพโรจน์ฯ กล่าว
และเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเข้าใจถึงความจำเป็นของการลงทุนครั้งนี้ สปส.ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทุกฝ่าย ก่อนที่จะนำเสียงตอบรับมาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมต่อไป ขณะนี้ได้เปิดเวทีประชุมชี้แจงที่กรุงเทพฯ แล้ว ยังคงเหลือการ รับฟังความคิดเห็นในเวทีภูมิภาคทั่วประเทศ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบโดยเร็วที่สุด


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th
ลงวันที่ 23/11/2005 10:23:04
จำนวนผู้ชม 1180
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ