SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันธัญญารักษ์ รับนักจิตวิทยา (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555)

สถาบันธัญญารักษ์ รับนักจิตวิทยา (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันธัญญารักษ์ รับนักจิตวิทยา (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันธัญญารักษ์ รับนักจิตวิทยา (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555)สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

 ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน
่ง
 ๑. ไดรับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และมีประสบการณ์ทำงาน
 ทางจิตวิทยาคลินิกไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานพรอมกับใบสมัคร)
 ๒. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
 ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 05/07/2012 14:43:26
จำนวนผู้ชม 1337
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ