ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับพยาบาล (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับพยาบาล (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับพยาบาล (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับพยาบาล (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

 รหัสตำแหน่ง C12/47 ชื่อตำแหน่ง พยาบาล

 ปฏิบัติงานที่ หน่วยวิจัยคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

 อัตราเงินเดือน 11,550.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 3,450.00 บาท สามารถบวกเพิ่มได้ตามประสบการณ์

 กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555

 ลักษณะของตำแหน่งงาน
 พยาบาลช่วยงานวิจัยของอาจารย์แพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล
 เพศหญิง
 อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
 มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการพยาบาลและวิจัย มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (กรุณาแนบเอกสารการผ่านงานมาด้วย หากไม่แนบจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์)
 ผ่านการอบรมการวิจัยทางคลินิกตามาตรฐานสากล ICH-GCP
 สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและในวันหยุดราชการได้
 เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

 วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
 1. สอบสัมภาษณ์
 วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
 หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
 สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
ลงวันที่ 28/06/2012 11:03:06
จำนวนผู้ชม 1145
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน