SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บขส. รับ พนักงาน 6 ตำแหน่ง (สมัครทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555)

บขส. รับ พนักงาน 6 ตำแหน่ง (สมัครทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : บขส. รับ พนักงาน 6 ตำแหน่ง (สมัครทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ บขส. รับ พนักงาน 6 ตำแหน่ง (สมัครทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555)บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 6 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง
 1. อายุตั้งแต่ 20 - 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร(สำหรับบุคคลภายนอก)
 2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)


 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. นิติกร 4- 6
 (สอบขึ้นบัญชี)
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

 2. พนักงานบัญชีและการเงิน 2- 5
 จำนวน 4 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) สาขาบัญชีตามที่ ก.พ. รับรอง
 - สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

 

 3. เจ้าหน้าที่การเดินรถ 4 - 6
 (สอบขึ้นบัญชี)
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ กพ รับรอง หรือ เป็นพนักงานภายในที่ได้รับการบรรจุไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ในกลุ่มงานทั่วไป และดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 4. บุคลากร 4 - 6
 (สอบขึ้นบัญชี)
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทั่วไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ (สาขาการปกครอง หรือบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์) ตามที่ กพ รับรอง

 

 5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 - 6
 จำนวน 2 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ตามที่ กพ รับรอง

 

 6. เจ้าหน้าที่สถิติ 4 -6
 (สอบขึ้นบัญชี)
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ตามที่ กพ รับรอง


 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.transport.co.th

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 280 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร
 รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
 ทางเว็บไซต์ http://job.transport.co.th/
ลงวันที่ 28/06/2012 11:02:15
จำนวนผู้ชม 1351
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ