ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคนพิการ พนักงานประจำสำนักงาน (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคนพิการ พนักงานประจำสำนักงาน (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคนพิการ พนักงานประจำสำนักงาน (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคนพิการ พนักงานประจำสำนักงาน (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

 พนักงานประจำสำนักงาน

 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การเลขานุการ บริหารธุรกิจพาณิชยการ หรือคอมพิวเตอร์

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19-29 มิถุนายน 2555 ในเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง http://www.mof.go.th โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาประกาศ นียบัตรวิชาชีพ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Tran-script) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 มิถุนายน 2555
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 4. บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ และใบผ่านการรับราชการทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เพศชาย)

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ลงวันที่ 28/06/2012 11:00:09
จำนวนผู้ชม 1049
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน