ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2555)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2555) ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน สคร. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาโท)
 จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 2. เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท ก่อนวันปิดรับสมัคร

 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาตรี)
 จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 2. เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี ก่อนวันปิดรับสมัคร

 3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาตรี)
 จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 2. เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี ก่อนวันปิดรับสมัคร


 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร. กระทรวงการคลัง อาคาร 3 ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 19/06/2012 10:47:35
จำนวนผู้ชม 1229
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54357 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน