SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่งโรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง

 1. นักวิศวกรรมการแพทย์ 1 อัตรา
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 - สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 - สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
 - สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
 - สาขาวิชาวิศวกรรชีวการแพทย์

 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 - เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 - ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิคส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 3.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา
 - อายุระหว่าง 18-35
 - ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

 4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
 - อายุระหว่าง 18-35 ปี
 - ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ การเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งข้างต้น

 5. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
 - เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 - มีความรูความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ตามกฎหมาย

 6. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี
 - ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

 7. แม่บ้าน (ปฏิบัติงานทำความสะอาด) 1 อัตรา
 - เพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
 - มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลคลองหลวง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ โทร 02-9046446 ต่อ 114

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
ลงวันที่ 14/06/2012 15:27:20
จำนวนผู้ชม 1473
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ