SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. รับวุฒิปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. รับวุฒิปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. รับวุฒิปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. รับวุฒิปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFTC) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทย มีความต้องการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ด้านกำกับผู้ประกอบธุรกิจ สังกัดฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 - สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี
 - ใช้ Internet โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Word, Excel และ PowerPoint
 - มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงิน (หรือด้าน Compliance หรือด้านกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ) อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านประชา สัมพันธ์ ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้
 - สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 - มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - สามารถเสนอแนวคิด วางแผนการเผยแพร่ และหาช่องทางในการเสนอข่าวและการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถติดต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณชน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
 - มีประสบการณ์และสามารถเขียนสปอต/สารคดีวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านศูนย์ข้อมูล (สารสนเทศ)
 - สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 - ใช้ Internet โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Word, Excel และ PowerPoint
 - สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล จัดเก็บและสามารถออกรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ และสามารถแปลความหมายได้ สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 - มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดฝ่ายตรวจสอบและคดี
 - สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ
 - มีทักษะในการค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 สนใจสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานและส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและการพนักงาน (สมัครงาน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ชั้น 15 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรืออีเมล hr@aftc.or.th
ลงวันที่ 06/06/2012 10:40:16
จำนวนผู้ชม 1601
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ