SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง รับวุฒิปริญญาตรี (25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2555)

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง รับวุฒิปริญญาตรี (25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง รับวุฒิปริญญาตรี (25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง รับวุฒิปริญญาตรี (25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2555)สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย)
 ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

 1. นักวิชาการเผยแพร่ (กทม)
 จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี นิเทศศาสตร์บัณฑิต หรือวารสารศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์)

 

 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (กทม)
 จำนวน 2 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 วุฒิปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) หรือศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการบัญชี) หรือเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

 3. พนักงานด้านเกษตร (ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้)
 จำนวน 37 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 วุฒิปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ ปฐพีวิทยา โรคพืช กีฎวิทยา หรือส่งเสริมการเกษตร หรือเทคโนโลยีการเกษตร

 

 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://job.rubber.co.th
ลงวันที่ 31/05/2012 02:14:56
จำนวนผู้ชม 1313
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ