ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (28 พ.ค.-18 มิ.ย.55)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (28 พ.ค.-18 มิ.ย.55) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (28 พ.ค.-18 มิ.ย.55), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (28 พ.ค.-18 มิ.ย.55)  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ อัตรา

 อัตราเงินเดือน ๑๑,๖๘๐ – ๑๒,๘๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเท่าใดให้เป็นไปตาม อ.ก.พ.กระทรวงกำหนด

 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และเป็น
 ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี


 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาบรรจุ
 แต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น ๓ อาคารพระจอมเกล้า
 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๘
 พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๓๐ น.
 ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๔๕
ลงวันที่ 31/05/2012 02:13:29
จำนวนผู้ชม 1158
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 08 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน