SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานกิจการยุติธรรม รับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานกิจการยุติธรรม รับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม รับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 จำนวน 4 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850 บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.


 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 จำนวน 1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850 บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

 

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.oja.go.th หรือ http://www.oja.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบข้าราชการ"

 
ลงวันที่ 31/05/2012 01:55:00
จำนวนผู้ชม 1349
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ