ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ทันตาภิบาล) (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม)

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ทันตาภิบาล) (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ทันตาภิบาล) (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ทันตาภิบาล) (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม) ประกาศรับสมัครงาน
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ตำแหน่ง :
 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ทันตาภิบาล) (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม)

 หน่วยงาน :
 ฝ่ายทันตกรรม

 รายละเอียด :
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร(นศท.)
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) หรือประกาศนียบัตร
 ทันตาภิบาลหลักสูตร 2 ปี
 - สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อใดๆ
 - เป็นผู้มีความประพฤติดีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 -มีความต้องการและพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านบริการผู้ป่วย
 -มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง


 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 -ดูแลแนะนำในการป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับยาบำบัดและฉายแสงโดยการ ให้ทันตสุขศึกษาพร้อมทั้งแนะนำการทำความสะอาดในช่องปากของผู้ป่วยที่คลินิกทันตกรรมรวมทั้งบน หาหอผู้ป่วย
 - ดูแลและแนะนำสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงมีครรภ์และผู้ป่วยเบาหวานโดยให้การบริการทางด้านการ
 ขูดหินปูนและอุดฟัน
 - ให้การบริการผู้ป่วยที่คลินิกเด็กดีโดยการตรวจ ให้ทันตสุขศึกษา พร้อมทั้งทาฟลูออไรด์
 -ให้บริการแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ทำงานเกี่ยวกับ
 สุขภาพช่องปาก
 -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 กำหนดการคัดเลือก
 -ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น อาคารบริหารฯ
 -ประกาศรายชื่อและรายละเอียดการสอบในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ชั้น1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์


 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 -อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท
 -เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมเมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี หากเลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาล
 สงขลานครินทร์ จะได้รับการยกเว้นการหักค่าจ้างในส่วนของผู้ประกันตน
 - มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ หรือทะเบียนผลการศึกษา (รบ.) จำนวน 1 ฉบับ (ให้นำเอกสารตัวจริง
 มาในวันที่สมัคร)
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

 
ลงวันที่ 31/05/2012 01:54:03
จำนวนผู้ชม 1398
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน